Peter Plaschke
(Referent)

Dansk Selskab for Allergologi
Peter Plaschke, Speciallægekonsulent, dr. med.
ADEAS Parken
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Adrenergika (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Alfa-1-antitrypsin (Referent)
 
Antiallergika ekskl. glukokortikoider (Referent)
 
Antikolinergika (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Biologiske midler mod astma (Referent)
 
Fosfodiesterase-4-hæmmere (Referent)
 
Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA) (Referent)
 
Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA) (Referent)
 
Glukokortikoider (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Glukokortikoider til inhalation (Referent)
 
Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere) (Referent)
 
Inhalationsspray uden åndingsbeholdere (Referent)
 
Inhalationssystemer (Referent)
 
Kombinationspræparater til anvendelse i næsen (Referent)
 
Kombinationspræparater til inhalation (Referent)
 
Korttidsvirkende β2-agonist (SABA) i kombination med ipratropium (Referent)
 
Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA) (Referent)
 
Leukotrien-receptorantagonister (Referent)
 
Lokalbehandling (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Midler mod obstruktive lungesygdomme (Referent)
 
Midler til påvisning af bronkial hyperreaktivitet (Referent)
 
Parasympatolytika (antikolinergika) (Referent)
 
Pulverinhalatorer (Referent)
 
Sympatomimetika (adrenergika) (Referent)
 
Systemisk behandling (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Systemiske antihistaminer (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Systemiske glukokortikoider (astma og KOL) (Referent)
 
Systemiske glukokortikoider (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Theophyllin og derivater (Referent)