Peter Plaschke
(Referent)

Dansk Selskab for Allergologi
Peter Plaschke, Speciallægekonsulent, dr. med.
ADEAS Parken
Øster Alle 42, 2. sal
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Adrenergika (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Alfa-1-antitrypsin (Referent)
 
Antiallergika ekskl. glukokortikoider (Referent)
 
Antikolinergika (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Biologiske midler mod astma (Referent)
 
Fosfodiesterase-4-hæmmere (Referent)
 
Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist (ICS/LABA) (Referent)
 
Glukokortikoid i kombination med langtidsvirkende β2-agonist og langtidsvirkende antikolinergika (ICS/LABA/LAMA) (Referent)
 
Glukokortikoider (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Glukokortikoider til inhalation (Referent)
 
Inhalationsspray med åndingsbeholdere (spacere) (Referent)
 
Inhalationsspray uden åndingsbeholdere (Referent)
 
Inhalationssystemer (Referent)
 
Kombinationspræparater til anvendelse i næsen (Referent)
 
Kombinationspræparater til inhalation (Referent)
 
Korttidsvirkende β2-agonist (SABA) i kombination med ipratropium (Referent)
 
Langtidsvirkende β2-agonist i kombination med langtidsvirkende antikolinergika (LABA/LAMA) (Referent)
 
Leukotrien-receptorantagonister (Referent)
 
Lokalbehandling (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Midler mod obstruktive lungesygdomme (Referent)
 
Midler til påvisning af bronkial hyperreaktivitet (Referent)
 
Parasympatolytika (antikolinergika) (Referent)
 
Pulverinhalatorer (Referent)
 
Sympatomimetika (adrenergika) (Referent)
 
Systemisk behandling (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Systemiske antihistaminer (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Systemiske glukokortikoider (astma og KOL) (Referent)
 
Systemiske glukokortikoider (sygdomme i næse og bihuler) (Referent)
 
Theophyllin og derivater (Referent)