Hvad er macrogoler?

Revisionsdato: 07.03.2023

Macrogoler er hydrofile polymerer af varierende molekylvægt fra 200 til 50.000 g/mol. Efter navnet "macrogol" angives i farmaceutisk sammenhæng et nummer fx 4000. Det er et udtryk for molekylvægten af PEG-kæder i g/mol i det givne produkt. Macrogoler kan desuden optræde under andre betegnelser, fx polyethylenglycoler (PEG) eller polyoxyleret ricinusolie.  

 

Macrogol er kendt som aktivt indholdsstof i lægemidler, der bruges mod obstipation og til tømning af tarmen (før operation eller undersøgelse), fx Macrogol 3350 og Macrogol 4000. Men macrogoler bruges også ofte som hjælpestof i en lang række lægemidler.  

 

Overfølsomhed overfor macrogol 

Macrogoler kan som bekendt give alvorlige overfølsomhedsreaktioner, som fx angioødem og anafylaktisk shock. Er man overfølsom overfor et macrogol, bør man derfor undgå alle typer macrogoler. 

 

Macrogoler på medicin.dk 

Hvis et lægemiddel indeholder et macrogol som hjælpestof, vil det være beskrevet under afsnittet "Hjælpestoffer" i præparatbeskrivelserne på medicin.dk - se fx Alnok®

 

Du kan også se en samlet liste over lægemidler, der indeholder macrogol som hjælpestof.