Gestagener (hormonale kontraceptiva)

G03AC

Revideret: 19.01.2023

Gestagenpræparater kan anvendes som hormonal kontraception i de tilfælde, hvor kombinationspræparater med gestagen og østrogen er kontraindicerede - fx hos kvinder med øget risiko for arteriel trombose, hypertension, diabetes mellitus med karforandringer, svær overvægt og rygere over 35 år. De ovulationshæmmende gestagenpræparater har samme sikkerhed som kombinationspræparaterne: 

Gestagenerne til antikonception findes som: 

 

og postcoital kontraception

 

Yderligere oplysninger om typer af gestagener til andre indikationer (blødningsforstyrrelser, endometriose, hormonsubstitution og -terapi), se genstagenernes inddeling

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Gestagener er kontraindicerede ved stærkt nedsat leverfunktion. 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Kontraindikationer

  • Aktiv venøs trombose.
  • Aktuel eller tidligere alvorlig leversygdom, hvis levertal ikke siden er normaliserede.
  • Udiagnosticeret vaginalblødning.

Bivirkninger

Den største ulempe ved gestagenpræparaterne er blødningsuregelmæssighed, som ses hos op mod 50 %, enten som pletblødninger eller som cyklusforstyrrelser. Én ud af fem kvinder ophører med at have blødninger, hvilket kan medføre konstant graviditetsangst. For de lavdoserede minipillers vedkommende er det en ulempe, at sikkerheden nedsættes, hvis tabletterne ikke indtages inden for et kort tidsinterval hver dag. Øvrige bivirkninger er acne, væskeretention, brystspænding, hovedpine og humørsvingninger. Vægtstigning ses relativt hyppigt på grund af øget fødeindtag, idet gestagen kan indvirke på appetitreguleringen.
Se endvidere Kombinationspræparater (hormonale kontraceptiva)

Graviditet

Der er ikke påvist teratogen effekt. Konstateres graviditet bør behandlingen afbrydes.

Amning

Udskilles i ringe mængde i modermælk. Modermælken indeholder minimale mængder af hormon. Der er intet, der tyder på, at dette har nogen indvirkning på spædbarnet. Kan om nødvendigt anvendes. 

Referencer

4899. Bchtawi AK, Issa BSM. Hormonel kontraception og depression, selvmordsforsøg og selvmord. Dansk Selskab for Obstetrik. 2019, https://static1.squarespace.com/static/5467abcce4b056d72594db79/t/5d6cc698a464e5000144d114/1567409817876/HC%2520og%2520depression.selvmord.Hindsgavl.21.8.pdf (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

3583. Soini T, Hurskainen R, Grénman S et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system and the risk of breast cancer: A nationwide cohort study. Acta Oncol. 2016; 55(2):188-92, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26243443 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

3585. Soini T, Hurskainen R, Grénman S. Impact of levonorgestrel-releasing intrauterine system use on the cancer risk of the ovary and fallopian tube. Acta Oncol. 2016; 55(11):1281-4, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27148621 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

4898. Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016; 73:1154-62, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27680324 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4900. Diedrich JT, Klein DA, Peipert JF. Long-acting reversible contraception in adolescents: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2016; 216, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28038902 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4667. Conti J, Shaw K. Update on long-acting reversible methods. Curr Opin Obstet Gynecol. 2015; 27:471-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26536210 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4893. Krashin J, Tang JH, Mody S et al. Hormonal and intrauterine methods for contraception for women aged 25 years and younger. Cochrane Database Syst Rev. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26280888 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4901. Lopez LM, Grimes DA, Chen M et al. Hormonal contraceptives for contraception in overweight or obese women. Cochrane Database Syst Rev. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23633356 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...