Kresten Rubeck Petersen
(Referent)

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi
Kresten Rubeck Petersen, Overlæge, dr.med.
Gynækologisk-Obstetrisk afdeling
Herlev/Gentofte Hospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger