Intrauterine kontraceptiva (gestagenholdige)

G02BA

Revideret: 23.08.2021

Levonorgestrel-IUD'en er godkendt til kontraception, mens de højere styrker (20 mikrogram/24 timer) også kan anvendes til behandling af menoragi samt som lokal gestagenbehandling til beskyttelse mod endometriehyperplasi i forbindelse med systemisk østrogenterapi.  

Gestagenspiralen er desuden effektiv smertelindrende ved dysmenoré forårsaget af endometriose og adenomyose. 

Anvendelsesområder

Kontraception. 

Behandlingsvejledning

Oplægning bør finde sted senest 7 dage efter 1. cyklusdag. Kvinden bør ved oplægning informeres om, at der er tale om en hormonafgivende IUD-model, og at hormonale bivirkninger og pletblødninger kan optræde, især de første måneder efter oplægningen. Senere kan ses amenoré og oligomenoré, uden at det er udtryk for graviditet eller manglende follikelfunktion. Ved en ændring i blødningsmønstret med udebleven menstruation i mere end 6 uger bør en graviditetstest foretages, men ved fortsat amenoré er der ikke behov for gentagne tests. Udstødningsrisikoen er fundet på niveau med det observerede for de kobberafgivende IUD-modeller. Ved graviditetssymptomer bør det altid undersøges, om en graviditet er indtrådt, og om den evt. er lokaliseret ekstrauterint.
Konstateres graviditet, skal spiralen fjernes. Der er en teoretisk risiko for virilisering af pigefostre, men der foreligger ingen publicerede data om teratogene effekter af hormonspiralen.  

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Levonorgestrel er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion. 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til de enkelte præparatbeskrivelser. 

Bivirkninger

  • Trods den meget ringe hormonafgift kan der ses forekomst af systemiske gestagenbivirkninger. Hos 3-4 % forekommer der lette gener med hovedpine, brystspænding, vægtøgning, acne og humørpåvirkning inden for de første 3 måneder efter oplægning. Generne aftager efter denne periode, men i forhold til kvinder, der anvender kobberafgivende IUD, vil lidt flere brugere af levonorgestrel-IUD ophøre med anvendelsen på grund af hovedpine, brystspænding og vægtøgning.
  • Blødningsforstyrrelser er den hyppigste årsag til ophør med levonorgestrel-IUD. Det er derfor vigtigt at informere kvinden om, at pletblødninger almindeligvis forekommer, men at disse gradvis aftager 3-6 måneder efter oplægningen. I sammenlignende undersøgelser er blødningsforstyrrelser kun halvt så hyppige som ved anvendelse af de kobberafgivende IUD-modeller. Kraftige blødninger ses signifikant sjældnere med levonorgestrel-IUD, mens pletblødninger ses lige hyppigt. Oligo- og amenoré er hyppigere forekommende og ses hos omkring 17 %.
  • En dansk registerundersøgelse tyder på, at hormonal kontraception - herunder gestagenholdig IUD - kan være forbundet med en let øget risiko for brystcancer (3450).
    Studiet er fortsat omdiskuteret, men patienterne bør informeres om denne mulige lille øget risiko. Særligt hos kvinder med brystkræft, kan der være et rationale i at fraråde gestagenspiral.

Farmakodynamik

Levonorgestrel-IUD'en har samme form som de T-formede kobber IUD-modeller. Hormonreservoiret findes i det lodrette ben. Levonorgestrel frigives lokalt i livmoderkaviteten. Frigivelseskurven in vivo af levonorgestrel viser initialt et kraftigt fald, som progressivt bliver mindre, og resulterer i en lille ændring efter 1 år og indtil slutningen af den beregnede anvendelsesperiode (3-8 år afhængigt af præparat). 

 

Den intrauterine gestagenafgift medfører atrofi af endometriet med decidualisering af stroma og inaktivering af cylinderepitelet. Disse forandringer holder sig uændret igennem hele anvendelsesperioden og er uafhængige af, om ovulationen finder sted eller ej. Cervixsekretet bliver mindre vandholdigt og dermed mindre gennemtrængeligt for spermier og mikrober. Yderligere opstår inflammationsforandringer i endometriet, som beskrevet for de kobberafgivende IUD-modeller, se Intrauterine kontraceptiva (kobberholdige). Ligesom med disse modeller svinder endometriepåvirkningen i løbet af de 3 første cykli efter udtagning af IUD'en, og spiralen medfører ikke forsinkelse for opnåelse af graviditet.  

 

Levonorgestrel-IUD anbefales ikke anvendt som postcoital beskyttelse. Der er ligeledes en teoretisk risiko for virilisering af pigefostre forårsaget af den høje gestagenkoncentration i uterus. 

Tilskud

Enkelttilskud vil kunne opnås, hvis kvinden har hypermenoré/menoragi. Eller hvis formålet er beskyttelse mod endometriehyperplasi under systemisk østrogenterapi.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Levonorgestrel Jaydess
Bayer
intrauterint indlæg  13,5 mg 1 stk.   1.079,90
Levonorgestrel Jaydess
Bayer
intrauterint indlæg  13,5 mg 1 stk.   936,65
Levonorgestrel Jaydess
Bayer
intrauterint indlæg  13,5 mg 1 stk. (blister)   1.007,10
Levonorgestrel Jaydess
Bayer
intrauterint indlæg  13,5 mg 1 stk. (blister)   938,00
Levonorgestrel Kyleena
Bayer
intrauterint indlæg  19,5 mg 1 stk. (blister)   1.205,55
Levonorgestrel Kyleena
Bayer
intrauterint indlæg  19,5 mg 1 stk. (blister)   1.203,55
Levonorgestrel Kyleena
Bayer
intrauterint indlæg  19,5 mg 1 stk. (blister)   1.203,65
Levonorgestrel Kyleena
Bayer
intrauterint indlæg  19,5 mg 1 stk. (blister)   1.468,60
Levonorgestrel Kyleena
Bayer
intrauterint indlæg  19,5 mg 1 stk. (blister)   1.203,55
Levonorgestrel Levosert One
Gedeon Richter
intrauterint indlæg  20 mikrogram/24 time 1 stk.   956,95
Levonorgestrel Mirena®
Bayer
intrauterint indlæg  20 mikrog./24 timer 1 stk.   1.170,95
Levonorgestrel Mirena®
Bayer
intrauterint indlæg  20 mikrog./24 timer 1 stk.   1.122,00
Levonorgestrel Mirena®
Bayer
intrauterint indlæg  20 mikrog./24 timer 1 stk.   1.170,25
Levonorgestrel Mirena®
Bayer
intrauterint indlæg  20 mikrog./24 timer 1 stk.   1.113,75
Levonorgestrel Mirena®
Bayer
intrauterint indlæg  20 mikrog./24 timer 1 stk.   1.126,80

Referencer

3450. Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med. 2017; 377(23):2228-39, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29211679 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2932. Brown J, Farquhar C. Endometriosis: an overview of Cochrane Reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 3, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24610050 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2933. Lan S, Ling L, Jianhong et al. Analysis of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in women with endometriosis. J Int Med Res. 2013; 41(3):548-58, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23660087 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...