Bupropion

N06AX

Revideret: 22.02.2023

Bupropion er et antidepressivum, som hæmmer genoptagelsen af noradrenalin og dopamin fra synapserne i det limbiske system. Det er endvidere antagonist til nicotinreceptoren.
En metaanalyse (45 studier) fandt en risk ratio på 1,6 (95 % CI, 1,5-1,8) for ophør med bupropion i forhold til kontrol (113)

Anvendelsesområder

Ønske om rygeophør.  

Behandlingsvejledning

Rygestopdagen planlægges efter ca. en uges behandling for at opnå en tilstrækkelig koncentration af bupropion i hjernen. Sædvanlig behandlingslængde er 7-12 uger, men behandling op til 6 mdr. har forlænget tiden til tilbagefald. Forlænget behandlingstid nedsætter tiden til recidiv på kort tid, men har ingen langtidseffekt. Bupropion 300 mg dagligt i 12 uger øgede ophørsraten hos 404 KOL-patienter efter 6 måneder (aktiv 16 %, placebo 9 %), men der var ikke signifikant forskel efter 12 måneder (10 % v.s. 8 %). Der foreligger modstridende dokumentation for øget ophørsrate ved at kombinere bupropion og nicotinprodukter

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Bupropion Zyban®
GSK Pharma
Udgået 17.04.2023
depottabletter  150 mg 100 stk. (blister)  

Referencer

2833. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 4(4), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32319681/ (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

113. Barua RS, Rigotti NA, Benowitz NL et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Tobacco Cessation Treatment: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(25):3332-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30527452/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...