Diagnostika til påvisning af blærecancer

V04CX

Revideret: 02.02.2023

Der diagnosticeres ca. 1.200 nye tilfælde af patienter med ikke-invasiv blæretumor i Danmark om året. Herudover diagnosticeres ca. 1.000 nye tilfælde af patienter med invasiv blærekræft (5468)

Prognosen for patienter uden spredning af sygdommen afhænger af tumorstadiet, differentieringsgrad, størrelse af tumor samt eventuel multifokal udbredelse i blæren inklusiv carcinoma in situ. 

 

Det antages, at en del tidlige lokalrecidiver skyldes oversete tumorer ved første resektion. Det er derfor afgørende at påvise og behandle alle urotelforandringer, når diagnosen stilles, og lokaliseret sygdom behandles. Samtidig er tidlig diagnostik af carcinoma in situ vigtig mhp at reducere risikoen for progression. 


Som diagnostisk hjælpemiddel ved cystoskopi hos patienter med overfladisk blæretumor kan anvendes hexaminolevulinat, som optages i neoplastiske celler og fluorescerer i blåt lys. Der er en forbedret påvisning af primært overfladiske små blæretumorer og carcinoma in situ ved brug af fluorescenscystoskopi efter intravesikal instillation af hexaminolevulinat, når der sammenlignes med undersøgelse i hvidt lys alene (2830)

 

I et større studie, hvor man har undersøgt effekten ved brug af hexaminolevulinat ved opfølgende kontrolundersøgelser, fandt man kun en mindre effekt på recidivraten på kort sigt (5469).
Man anbefaler derfor ikke hexaminolevulinat som standard ved kontrolundersøgelser.  

 

Progression af sygdommen til højere stadium forhindres umiddelbart ikke ved brug af hexaminolevulinat, hverken ved primær diagnostik eller opfølgning. Et nordisk studie har vist, at effekten ved diagnostik af carcinoma in situ ved brug af hexaminolevulinat er identisk med effekten fundet ved brug af optisk lysmanipulation i form af Narrow Band Imaging (NBI), hvor begge dele viste sig bedre end konventionelt hvidt lys (5470)

Behandlingsvejledning

Fluoroscenscystoskopi ca. 1 time efter installation af hexaminolevulinat kan anvendes ved resektion af første gangs blæretumorer, og hos patienter, der kontrolleres for carcinoma in situ i blæren, som et alternativ til hvidt lys, hvis man ikke har Narrow Band Imaging (NBI) til rådighed (5471)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Hexaminolevulinat Hexvix®
Photocure
Pulver og solvens t. intravesikal opl.  85 mg 1 stk. (med Mini-Spike)   6.074,05
Hexaminolevulinat Hexvix®
Photocure
Pulver og solvens t. intravesikal opl.  85 mg 1 stk.  
Hexaminolevulinat Hexvix®
Photocure
Pulver og solvens t. intravesikal opl.  85 mg 1 stk.   6.074,05

Referencer

5468. Dansk Blære Cancer Database. Årsrapport 2020. DaBlaCa-Data. 2020, https://www.sundhed.dk/content/cms/86/15686_dablaca_aarsrapport_2020_offentlig_260221.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5469. Drejer D, Moltke AL, Nielsen AM et al. DaBlaCa-11: Photodynamic Diagnosis in Flexible Cystoscopy-A Randomized Study With Focus on Recurrence. Urology. 2020; 137:91-6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31843623/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5471. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper. Klinisk retningslinje - Udredning af blæretumorer - Patologi, histologi og diagnostik. DMCG. 2020; 1.0, https://www.dmcg.dk/siteassets/forside/kliniske-retningslinjer/godkendte-kr/dablaca/dablaca_udredn_uroteliale_tum_ov_urinv_admgodk171220.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

5470. Drejer D, Béji S, Oezeke R et al. Comparison of White Light, Photodynamic Diagnosis, and Narrow-band Imaging in Detection of Carcinoma In Situ or Flat Dysplasia at Transurethral Resection of the Bladder: the DaBlaCa-8 Study. Urology. 2017; 102:138-142, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27894979/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2830. Kausch I, Sommerauer M, Montorsi F et al. Photodynamic diagnosis in non-muscle-invasive bladder cancer: a systematic review and cumulative analysis of prospective studies. Eur Urol. 2010; 57(4):595-606, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20004052 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...