Artificielle steroider med påvirkning af progesteronreceptorer

G03XB

Revideret: 11.11.2019

Ulipristalacetat er en syntetisk selektiv progesteronreceptor modulator med delvis progesteron antagonistisk virkning. Ulipristalacetat kan anvendes til behandling af moderate til svære gener fra uterusfibromer hos præmenopausale kvinder, eventuelt som forbehandling før myomektomi. Ulipristalacetat har en direkte virkning på fibromer og kan reducere størrelsen ved at hæmme celledeling og inducere apoptose. Ulipristalacetat virker også centralt hæmmende på FSH-sekretionen fra hypofysen, og hæmmer derved ovulation. 

Ulipristal anvendes også som Postcoital kontraception

 

Bemærk: 

Den europæiske bivirkningskomite (PRAC) anbefaler, at kvinder ophører med at tage ulipristalacetat (Esmya) til behandling af fibromer i livmoderen, mens en undersøgelse (referral) vedrørende sikkerheden pågår. Esmya (og generiske lægemidler) er midlertidigt suspenderet i hele EU, imens undersøgelsen finder sted, og ingen nye patienter må opstarte behandling med ulipristalacetat. 

Lægemiddelstyrelsen, 16. marts 2020. https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2020/suspendering-af-esmya-til-behandling-af-fibromer-i-livmoderen-mens-ema-undersoeger-risikoen-for-leverskader/ 

 

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Ulipristalacetat Esmya
Gedeon Richter
tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   59,56

Referencer

4749. Ghonim M, Magdy R, Sabbour M et al. A systematic review and meta-analysis of ulipristal acetate for symptomatic uterine fibroids. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 146(2):141-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31127621 (Lokaliseret 11. november 2019)

 
 
 
Gå til toppen af siden...