Artificielle steroider med påvirkning af progesteronreceptorer

G03XB

Revideret: 16.02.2022

Ulipristalacetat er en syntetisk selektiv progesteronreceptor modulator med delvis progesteron antagonistisk virkning. Ulipristalacetat kan anvendes til behandling af moderate til svære gener fra uterusfibromer hos præmenopausale kvinder, der ønsker at bevare livmoderen og hvor kirurgisk behandling ikke er relevant. Ulipristalacetat har en direkte virkning på fibromer og kan reducere størrelsen ved at hæmme celledeling og inducere apoptose. Ulipristalacetat virker også centralt hæmmende på FSH-sekretionen fra hypofysen, og hæmmer derved ovulation. 

 

Ulipristal anvendes også som Postcoital kontraception

 

Bemærk: 

Der er set tilfælde af alvorlig leverskade (i nogle tilfælde krævende levertransplantation) efter brug af ulipristalacetat til behandling af symptomer på uterusfibromer. De europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA) anbefaler, derfor følgende: 

 • Ulipristalacetat må kun ordineres til intermitterende behandling af moderate til svære symptomer på uterusfibromer hos kvinder, der ikke har nået menopausen og hvor embolisering og/eller operativt indgreb ikke er egnet eller er mislykket.
 • Før behandling med ulipristalacetat skal:
  • fordele og ulemper ved andre behandlingsmuligheder diskuteres med patienten, så hun kan træffe en velinformeret beslutning.
  • patienten informeres fyldestgørende om risikoen for alvorlig leverskade (herunder risikoen for levertransplantation).
  • patienten informeres om mulige tegn og symptomer på leverskade og vigtigheden af at ophøre behandlingen og kontakte læge straks, hvis de forekommer.
  • patienten informeres om mulige tegn og symptomer på leverskade og vigtigheden af at ophøre behandlingen og kontakte læge straks, hvis de forekommer.
 • Den anbefalede monitorering af leverparametre (før og under behandlingen) i produktresumeet (se præparatbeskrivelsen) skal efterleves.

Behandling bør højst gives i 2 serier af hver 3 måneder med 1 måneds pause mellem serierne. 

Se endvidere: EMAs brev om Ulipristal.  

 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Ulipristalacetat Esmya
Gedeon Richter
tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   59,34 59,34

Referencer

4749. Ghonim M, Magdy R, Sabbour M et al. A systematic review and meta-analysis of ulipristal acetate for symptomatic uterine fibroids. Int J Gynaecol Obstet. 2019; 146(2):141-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31127621 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...