Midler mod hyperseksualitet

G03HA, L02AE

Revideret: 10.05.2022

Ved behandling af hyperseksualitet tilstræbes fjernelse eller nedsættelse af testosteron og /eller blokering af virkningen af testosteron.  

 

Til dette anvendes: 

  • Gonadotropine-Releasing Hormone (GnRH)-agonist
  • Gonadotropine-Releasing Hormone (GnRH)-antagonist
  • Antiandrogenet cyproteronacetat.

 

GnRH-agonist behandling medfører - efter en kortvarig stigning - et fald i serumtestosteron til kastrationsniveau. Alle GnRH-agonister er registreret til behandling af prostatacancer, og omtalt i det dertil hørende afsnit (se GnRH-agonister), og er ligeværdige med hensyn til denne effekt. 

GnRH-agonisterne administreres sædvanligt som 3-mdr.´s depot, i hvilket tidsrum der er sikker opnåelse af den tilstræbte effekt. Der findes præparater med henholdsvis 6 og 12 måneders effekt. Tilbagevenden til normalt testosteron, og dermed habituel seksualitet, er ofte omkring 6 måneder eller længere afhængigt af personens alder og varighed af den forudgående behandling. 

 

GnRH-antagonister medfører et fald i testosteron, der indsætter lige så hurtigt som ved kirurgisk kastration. Antagonister administreres som 1-måneds depoter. 

 

Cyproteronacetat er det eneste antiandrogen, der er registreret og i brug til behandling af hyperseksualitet. Det har steroidstruktur og både gestagen og antiandrogen effekt, hvilket vil sige, at det både sænker serumtestosteron og blokerer perifert. Det har været brugt i mange år - også som monoterapi. Virkningen på serumtestosteron er dosisafhængig, og hvis der ønskes sænkning af serumtestosteron med effekt på libido og erektionsevne, skal der anvendes doser, der er væsentligt højere end den dosis, der anvendes, når man kombinerer med GnRH-agonist i behandling af prostatacancer. 

Anvendelsesområder

Cyproteronacetat har tidligere været brugt som monoterapi på indikationen hyperseksualitet, hvor tilstanden medførte svære emotionelle forstyrrelser eller svært kriminelle seksuelle handlinger. Primær behandling af hyperseksualitet er nu depotmedicin i form af GnRH-agonister. De gives på ovenstående indikationer og til visse former for pubertas præcox. 

 

Cyproteronacetat som depotinjektion gives ofte som supplement til GnRH hos seksuelt kriminelle, der tilbydes kønsdriftdæmpende behandling. Det gives, hvor kønsdriftdæmpende behandling er en del af betingelserne for løsladelse og for at sikre, at behandlingen ikke brydes ved indtagelse af testosteron. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Cyproteronacetat er kontraindiceret ved akutte og kroniske leversygdomme. 

For yderligere information om kontraindikationer henvises til præparatbeskrivelserne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Cyproteronacetat Androcur®
Bayer
tabletter  50 mg 50 stk. (blister)   9,93 19,85
Cyproteronacetat Androcur®
Bayer
tabletter  50 mg 50 stk. (blister)   9,95 19,91
Cyproteronacetat Androcur®
Bayer
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 3 x 3 ml   45,83 45,83
 
 
Gå til toppen af siden...