Androcur®

Androcur Depot
G03HA01
 
 
Antiandrogen med steroidstruktur, hæmmer virkningen af androgener på receptorplan. Har tillige gestagen effekt.

Anvendelsesområder

Behandlingen bør forestås af læger med særligt kendskab til disse sygdomme og deres behandling. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 50 mg (delekærv) cyproteronacetat.
Androcur®-Depot, injektionsvæske. 1 ml indeholder 100 mg cyproteronacetat. 

Doseringsforslag

Prostatacancer 

 • Oralt. Kan på speciel indikation anvendes som oral monoterapi. Voksne. 200-300 mg i døgnet fordelt på 2-3 doser.
 • Parenteralt.Voksne. 300 mg 1 gang om ugen dybt i.m.

Hyperseksualitet 

 • Oralt.Voksne. 50 mg 2 gange dgl. Om nødvendigt kan dosis forbigående øges til 200-300 mg dgl. fordelt på 2-3 doser. Ved tilfredsstillende effekt foretages gradvis dosisreduktion på 25-50 mg dgl. med nogle ugers interval, indtil lavest mulige terapeutisk virkende dosis opnås. Vedligeholdelsesdosis: 25-50 mg 2 gange dgl.
 • Parenteralt. Voksne. 300 mg dybt i.m. hver 10.-14. dag. Dosis kan evt. øges til 600 mg hver 10.-14. dag. Ved tilfredsstillende effekt bør dosisreduktion foretages.

Bemærk: 

 • Injektionsvæsken skal indgives langsomt.
 • Ændringer i dosis eller seponering bør foregå gradvist.

 

Kontraindikationer

 • Akutte og kroniske leversygdomme
 • Levertumorer
 • Kroniske sygdomme med kakeksi (bortset fra prostatacancer)
 • Svær depression
 • Diabetes mellitus med angiopati
 • Tromboemboliske sygdomme
 • Seglcelleanæmi
 • Tidligere eller aktuel meningeom
 • Dubin-Johnsons eller Rotors syndrom.

Forsigtighedsregler

 • Under behandlingen bør leverfunktion samt hæmoglobin- og hæmatokritværdier kontrolleres.
 • Ved langtidsbehandling tilrådes kontrol af binyrebarkfunktion.
 • Patienter under androgen deprivationsbehandling kan opleve metaboliske ændringer (fx glukoseintolerans).
 • Kortåndethed kan forekomme ved højdosisbehandling med cyproteron.
 • Da cyproteron kan medføre træthed, tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Erektil dysfunktion, Hæmning af spermatogenese, Nedsat libido.
Almindelige (1-10%) Træthed.
Hepatitis, Icterus, Leverinsufficiens.
Vægtændring.
Depression, Rastløshed.
Gynækomasti.
Dyspnø.
Øget svedtendens.
Hedeture.
Sjældne (0,01-0,1%) Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Levertumorer  (benigne og maligne).
 • Tilfælde af tromboemboli, anæmi, intra-abdominal blødning og osteoporose er registreret, men frekvensen kan ikke estimeres.
 • Meningeomer er set i forbindelse med langtidsbehandling og ved doser på 25 mg dgl. og derover.
 • Injektionsvæske. Vasovagale reaktioner (fx utilpashed, hyperhidrose, svimmelhed, paræstesi eller synkope) kan opstå pga. mikroembolier, hvis der injiceres for hurtigt.

Interaktioner

 • Virkningen kan reduceres af alkohol.
 • Stærke CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, clotrimazol og ritonavir) kan hæmme metabolismen af cyproteronacetat.
 • Modsat kan CYP3A4-inducere (fx rifampicin, phenytoin og perikon) reducere plasmaniveauet af cyproteronacetat.

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Kompetitiv androgenreceptorantagonist. Har desuden en antigonadotropisk virkning, der medfører en reduktion i testosteronsyntesen i testes. Libido og potens og gonadefunktionen hæmmes reversibelt. Let øget prolaktinniveau ved højere doser forekommer. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3 timer.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 2-3 døgn pga. depotvirkning efter i.m. injektion.
 • Metaboliseres i leveren til 15-hydroxy-cyproteronacetat.
 • Plasmahalveringstid 2-3 døgn.
 • Udskilles gennem nyrerne og med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Forligelighed ved injektion: Bør ikke blandes med andre lægemidler eller injektionsvæsker. 

Indholdsstoffer

Cyproteronacetattabletter  50 mg  (Orifarm) tabletter  50 mg  (2care4) injektionsvæske, opl.  100 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylbenzoat : injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
Andre:
Lactose : tabletter 50 mg  (Orifarm) , tabletter 50 mg  (2care4)
Ricinusolie : injektionsvæske, opl. 100 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 50 mg  (Orifarm) 046087
50 stk. (blister)
347,00 13,88
(B) tabletter 50 mg  (2care4) 570575
50 stk. (blister)
348,20 13,93
(B) injektionsvæske, opl. 100 mg/ml 508829
3 x 3 ml
416,55 46,28
 
 

Revisionsdato

16.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 30. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...