Behandling af cystisk fibrose

A05A, A09AA, J01DF, J01GB, J01MA, J01XB, R05CB, R07A

Revideret: 19.10.2020

Da cystisk fibrose (CF) er en multiorgansygdom, kræver behandlingen et tæt samarbejde mellem flere specialer. Behandlingen er centraliseret på Århus Universitetshospital og Rigshospitalet, København. 

Hovedformålet med behandlingen er at opretholde normal ernæringstilstand, undgå kronisk lungeinfektion og at bevare lungefunktion i en konstant afvejning i forhold til bivirkninger. Da der i stort set alle tilfælde er tale om multifarmaci, er opmærksomhed på interaktioner også essentiel. 

Omkring 39% af de danske CF-patienter er børn, men bortset fra doser og inhalationsteknik adskiller behandlingen sig ikke væsentligt mellem børn og voksne patienter (bortset fra at den gennemsnitlige voksne patient har flere komplikationer, som kræver behandling). 

Behandlingsvejledning

Basal defekt 

Der er nu fire præparater på markedet, som virker ved at modulere den defekte Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) -kanal.  

 

Det første stof, ivacaftor, virker på såkaldte "gating-mutationer", hvor CFTR-kanalen er til stede i cellevæggen, men ikke fungerer normalt. Ivacaftor åbner kanalen, som dermed opnår funktion. Behandlingen styrker lungefunktion (10% stigning i FEV1), trivselen forbedres og sved-klorid værdierne normaliseres. Præparatet er i Europa kun godkendt til patienter med disse mutationer, hvoraf der kun er få (< 10) i Danmark. Det forventes, at stoffet vil blive godkendt til flere mutationer relateret til CFTR. 

 

Det andet præparat er en kombinationsbehandling (lumacaftor/ivacaftor) med dels korrigerende, dels potentierende (som ved ivacaftor) effekt på patienter med to F508del mutationer (75% af danske CF patienter). Effekten af denne behandling er ikke så eklatant på lungefunktion (stigning på 3%) som ivacaftor til gating-mutation pga. en mere kompliceret mutationsdefekt, men specielt antallet af infektioner, intravenøse antibiotikakure og indlæggelsesdage er kraftigt reduceret under behandling.  

 

Det tredje præparat er en kombinationsbehandling (tezacaftor/ivacaftor), hvor det korrigerende stof lumacaftor er erstattet af tezacaftor. Effekten af denne behandling er bedre på lungefunktionen sammenlignet med kombinationen lumacaftor/ivacaftor (stigning på 4-7%) med færre bivirkninger og, endnu vigtigere, færre interaktioner og mulighed for samtidig brug af hormonal kontraception. 

 

Det fjerde præparat er en tre-stof kombinationsbehandling (elazacaftor/tezacaftor/ivacaftor), hvor der er suppleret i forhold til kombinationen tezacaftor/ivacaftor med endnu et korrigerende stof, elaxacaftor. Effekten af denne behandling har vist sig de tidligere behandlinger overlegen med eklatant effekt på lungefunktionen (13-14% stigning), stigning i BMI, betydelig reduktion i antal af sygdomsforværringer (60%) med færre indlæggelser og iv antibiotika kure samt reduktion af sved-klorid (op til 40 mmol/l). Præparatet er i Europa godkendt til patienter > 12 år med to F508del mutationer og patienter heterozygote for F508del mutationen samt en mutation i CFTR genet med en minimalfunktions (MF) -mutation.  

 

Stoffer, der på et endnu tidligere tidspunkt påvirker proteinet, der indeholder kloridkanalen, er også under udvikling. 

 

Luftveje 

Basisbehandling: 

 • Lungefysioterapi dagligt, som sekretmobiliserende fysisk aktivitet samt PEP (Positive Expiratory Pressure) - maske to gange dagligt.
 • Inhalation af dornase alpha (recombinant human DNAse).

 

Tilvalgsbehandling: 

 • Oral acetylcystein (højdosis antioxidant).
 • Inhalation med hypertont (7%) saltvand 1-2 gange dagligt.
 • Inhalation med acetylcystein kan anvendes (slimløsende, ingen antioxidant effekt, da acetylcystein kun spaltes til glutathion ved passage gennem leveren).
 • Inhalation med mannitol 2 gange dagligt.
 • Ved bronkospasme antiastmatisk behandling i form af inhalation med β2-agonist og inhalationssteroid.

 

Antibiotika-behandling: 

 • Afhængig af vækst af bakterier i luftvejssekret. I Danmark behandles, også i fravær af akutte symptomer. Orale β-laktamantibiotika kombineres med probenecid for at hæmme udskillelsen og dermed øge koncentrationen.
 • For de Gramnegative bakterier (fx Pseudomas, Burkholderia species, Achromobacter) følges et fast behandlingsregime med en kombination af oral og inhalationsantibiotika og ofte intravenøs antibiotika for at forhindre udvikling af kroniske infektioner.
 • Hvis infektionen bliver kronisk, gives der en kombination af oral og inhalationsantibiotika, suppleret med 14 dages 2-stof intravenøs antibiotikabehandling, enten efter fast regime eller efter individuelt behov. Derudover suppleres ofte med lavdosis azithromycin som kontinuerlig behandling, da dette har vist, dels at forhindre biofilmdannelse, dels at modulere immunresponset i lungerne positivt.
 • Ved mistanke om infektionsfokus i bihuler kan disse forsøges saneret med inhalationsantibiotika på speciel næsemaske, ellers saneres eventuelt ved bihuleoperation.

 

Mavetarmkanal 

Basisbehandling: 

 • Fordøjelsesenzymer (amylase, lipase og protease) ved påvist fedtmalabsorption (pankreasinsufficiens).
 • Tilskud af fedtopløselige vitaminer. I Danmark anvendes et ikke-indregistreret præparat "DEKAs", en multivitamin tablet med ekstra A, D, E og K vitamin, som er specielt udviklet til CF.

 

Tilvalgsbehandling: 

 • Salttilskud, som kan øges ved høj varme/øget svedtendens.
 • Syreneutraliserende behandling: Dels pga. nedsat hydrogencarbonatsekretion (som hæmmer enzymernes effekt), dels pga. tendens til gastritsymptomer af forskellige årsager.
 • Galdesyrer (ursodeoxycholsyre) ved tegn på leverpåvirkning.

 

Andet: 

 • 125% af anbefalet energi i kosten (evt. højkalorieholdig kost til udvalgte med dårlig vækst).
 • Insulin ved diabetes (CFRD).

 

Profylakse 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mannitol Bronchitol
Chiesi
inhalationspulver, kapsler  40 mg 10 stk. (blister)   275,30
Mannitol Bronchitol
Chiesi
inhalationspulver, kapsler  40 mg 280 stk. (blister)   242,85
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul. (Orifarm)   1.152,50
Aztreonam Cayston®
Gilead Sciences
pulver og solvens til opløsning til nebulisator  75 mg 84 stk. + nebul.   1.153,46
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister)   294,18
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister) (Abacus)   305,28
Colistimethatnatrium Colobreathe
TEVA
inhalationspulvere i kapsler  1.662.500 IU 56 stk. (blister) (Paranova)   260,59
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 10.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 (2 x 50) stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 10.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 10.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 40.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 10.000 EP-e 100 stk. (2 x 50)  
Amylase
Lipase
Protease
Creon®
Mylan
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk. (2 x 50)  
Elexacaftor
Ivacaftor
Tezacaftor
Kaftrio
Vertex
filmovertrukne tabletter  75+50+100 mg 56 stk. (blister)  
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
filmovertrukne tabletter  75 mg 28 stk. (blister)   9.031,01
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
filmovertrukne tabletter  150 mg 28 stk. (blister)   4.515,50
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
filmovertrukne tabletter  150 mg 56 stk. (blister)   7.494,17
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
Granulat i brev  25 mg 56 stk.   44.961,83
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
Granulat i brev  50 mg 56 stk.   22.483,32
Ivacaftor Kalydeco
Vertex
Granulat i brev  75 mg 56 stk.   14.988,35
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 10.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk. (5 x 20)  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk. (blister)  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 200 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Kreon
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 35.000 EP-e 100 stk.  
Ivacaftor
Lumacaftor
Orkambi
Vertex
filmovertrukne tabletter  200 mg/125 mg 112 stk. (blister)  
Ivacaftor
Lumacaftor
Orkambi
Vertex
filmovertrukne tabletter  100 mg/125 mg 112 stk. (blister)  
Ivacaftor
Lumacaftor
Orkambi
Vertex
Granulat i brev  100 mg+125 mg 56 stk.  
Ivacaftor
Lumacaftor
Orkambi
Vertex
Granulat i brev  150 mg+188 mg 56 stk.  
Amylase
Lipase
Protease
Pancrease Microtabs
Parallelimport
enterokapsler  Lipase 25.000 EP-e 100 stk.  
Colistimethatnatrium Promixin®
Zambon
pulver til opløsning til nebulisator  1.000.000 IE 30 stk. uden disc   233,00
Dornase alfa Pulmozyme®
Roche
inhalationsvæske til nebulisator  1 mg/ml 30 x 2,5 ml   224,25
Dornase alfa Pulmozyme®
Roche
inhalationsvæske til nebulisator  1 mg/ml 30 x 2,5 ml   202,45
Dornase alfa Pulmozyme®
Roche
inhalationsvæske til nebulisator  1 mg/ml 30 x 2,5 ml   220,20
Levofloxacin Quinsair
Chiesi
inhalationsvæske til nebulisator  240 mg 56 stk. + nebulisator   576,73
Ivacaftor
Tezacaftor
Symkevi
Vertex
filmovertrukne tabletter  100+150 mg 28 stk. (blister)  
Ivacaftor
Tezacaftor
Symkevi
Vertex
filmovertrukne tabletter  50+75 mg 28 stk. (blister)  
Tobramycin Tobi®
Mylan
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   487,11
Tobramycin Tobi® Podhaler
Mylan
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (Abacus)   276,27
Tobramycin Tobi® Podhaler
Mylan
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (Orifarm)   286,61
Tobramycin Tobi® Podhaler
Mylan
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister) (Paranova)   259,69
Tobramycin Tobi® Podhaler
Mylan
inhalationspulver, kapsler  28 mg 224 stk. (blister)   524,26
Tobramycin Tobramycin "2care4"
Parallelimport
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   154,06
Tobramycin Tobramycin "SUN"
SUN Pharma
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   301,48
Tobramycin Tobramycin "Teva"
TEVA
inhalationsvæske til nebulisator  300 mg/5 ml 56 stk.   153,17
Ursodeoxycholsyre Ursochol
Orifarm Generics
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   6,03
Ursodeoxycholsyre Ursochol
Orifarm Generics
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   7,71
Ursodeoxycholsyre Ursochol
Orifarm Generics
hårde kapsler  500 mg 100 stk. (blister)   4,20
Ursodeoxycholsyre Ursodeoxycholsyre "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   5,99
Ursodeoxycholsyre Ursodeoxycholsyre "Paranova"
Parallelimport
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   4,14
Ursodeoxycholsyre Ursonorm
Parallelimport
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   6,15

Referencer

3043. Konstan MW, McKone EF, Moss RB et al. Assessment of safety and efficacy of long-term treatment with combination lumacaftor and ivacaftor therapy in patients with cystic fibrosis homozygous for the F508del-CFTR mutation (PRO-GRESS): a phase 3, extension study. Lancet Respir Med. 2017; :2213-2600, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28011037 (Lokaliseret 10. juli 2019)

 

3392. Zolin A, Naehrlich L van Rens J et al. ECFSPR Annual Report. European Cystic Fibrosis Society. 2017; , https://www.ecfs.eu/sites/default/files/general-content-images/working-groups/ecfs-patient-registry/ECFSPR_Report2015_Nov2017.pdf (Lokaliseret 2. juli 2019)

 

3044. Statens Serum Institut. Center for Neonatal Screening. Cystisk fibrose. 2016; , http://www.ssi.dk/Diagnostik/Center%20for%20Neonatal%20Screening/Sygdomme%20som%20indgaer%20i%20screeningen/Cystisk%20fibrose.aspx (Lokaliseret 15. juni 2017)

 

2823. Wainwright CE, Elborn JS, Ramsey BW et al. Lumacaftor-Ivacaftor in Patients with Cystic Fibrosis Homozygous for Phe508del CFTR. N Engl J Med. 2015; 373:220-31, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25981758 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

2569. Smyth AR, Bell SC, Bojcin S et al. European Cystic Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros. 2014; 13:23-42, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24856775 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

3393. Döring G, Flume P, Heijerman H et al. Treatment of lung infection in patients with cystic fibrosis: current and future strategies. J Cyst Fibros. 2012; 11(6):461-79, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23137712 (Lokaliseret 6. marts 2018)

 

1979. Saiman L, Marshall BC, Mayer-Hamblett N et al. Azithromycin in patients with cystic fibrosis chronically infected with Pseudomonas aeruginosa: a randomized controlled trial. JAMA. 2003; 290:1749-56, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14519709 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 

1978. Quan JM, Tiddens HA, Sy JP et al. A two-year randomized, placebo-controlled trial of dornase alfa in young patients with cystic fibrosis with mild lung function abnormalities. J Pediatr. 2001; 139:813-20, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11743506 (Lokaliseret 26. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...