Calcium

A12A, B05BB, B05XA

Revideret: 23.07.2021

Størstedelen af organismens calcium findes i knoglevævet, mens en lille del findes i ekstracellulærvæsken. Anbefalet daglig tilførsel for spædbørn er 350-550 mg, småbørn 600 mg, skolebørn 700-900 mg, voksne 800 mg, gravide 900 mg og lakterende 1.200 mg. Som følge af en høj indtagelse af mejeriprodukter i Danmark er den gennemsnitlige indtagelse af calcium større end anbefalingerne i praktisk talt alle aldersgrupper. Personer, der afstår fra mejeriprodukter, kan ved simple kostomlægninger sikre den daglige tilførsel af calcium uden behov for ekstra calciumtilskud. En beskeden nedsættelse af calciumionkoncentrationen øger den neuromuskulære irritabilitet og kan give hypocalcæmiske kramper (tetani). 

Anvendelsesområder

Calciummangel, fx ved fejlernæring, steatoré, hypoparatyroidisme og langvarig kortikosteroidterapi. Behovet for calcium er øget under graviditet, laktation og opvækst. Ved svær calciummangel med manifest tetani og ved svær hyperkaliæmi gives calcium i.v., ved latent tetani er oral behandling tilstrækkelig. Intravenøst calcium er indiceret ved allergisk ødem, fx Quinckes ødem. Hypocalcæmi ved fluoridforgiftning. 

Tilskud af calcium (500 til 1.600 mg) sammen med D-vitamin (10-20 mikrogram) kan reducere risikoen for frakturer hos ældre kvinder, hvorimod calcium alene (uden vitamin D) ikke kan nedsætte risikoen for osteoporotisk knoglebrud, men har tværtimod i metaanalyser været ledsaget af øget risiko for hoftefraktur og kardiovaskulære komplikationer (1336).
En metaanalyse har vist, at calciumtilskud i doser på 1-2 g dgl. kan sænke blodtrykket hos gravide og nedsætte risikoen for præeklampsi (1334). Blodtrykket nedsættes i beskeden, men signifikant grad hos både normotensive og hypertensive ved calciumtilskud (1335).
Ved uræmi er calciumkoncentrationen ofte lav på grund af flere forhold bl.a. nedsat absorption af calcium og fosfatretention. Behandling med vitamin D (1-α-hydroxycholecalciferol) og calcium, bedst i form af calciumcarbonat, bedrer calciumabsorptionen og modvirker fosfatabsorption fra tarmen. P-calcium og P-fosfor må regelmæssigt kontrolleres for at undgå svær hypercalcæmi. 

Behandlingsvejledning

Børn, som ikke indtager mælkeprodukter (fx ved laktaseinsufficiens), anbefales tilskud af calcium på 0,5-1 g dgl. Lægemiddelstyrelsen anbefaler et dagligt tilskud af 800-1.000 mg calcium i kombination med 20 mikrogram vitamin D til alle personer over 70 år, til alle plejehjemsbeboere og til personer med øget risiko for osteoporose (uanset alder). Se endvidere Osteoporose

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Præparaterne er kontraindicerede ved stærkt nedsat nyrefunktion. 

 

Der henvises til de enkelte præparatbeskrivelser for yderligere information vedr. brug ved nedsat lever- og/eller nyrefunktion. 

Kontraindikationer

  • Vedr. andre kontraindikationer, se de enkelte præparatbeskrivelser.
  • Nedsat lever- og/eller nyrefunktion (se ovenfor).

Farmakokinetik

Absorptionen af calcium foregår dels passivt paracellulært over tarmslimhinden, dels aktivt transcellulært ved en mekanisme, der er reguleret af vitamin D. Ved steatoré og kroniske diarrétilstande øges det fækale calciumtab. Hypocalcæmi ved uræmi skyldes flere forhold dels nedsat absorption fra tarmen - på grund af mangel på aktivt vitamin D - og dels den ofte samtidige hyperfosfatæmi, foruden bl.a. ændringer i P-PTH og P-magnesium. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Calcium
Cholecalciferol (vitamin D3)
Calcichew-D3® Forte
Orifarm Healthcare
tyggetabletter  500 mg+10 mikrogram 120 stk.  
Calcium
Cholecalciferol (vitamin D3)
Calcichew-D3® Forte
Orifarm Healthcare
tyggetabletter  500 mg+10 mikrogram 120 stk.  
Calciumchlorid Calciumchlorid "SAD"
Amgros
injektionsvæske  0,5 mmol/ml 10 ml amp  
Calciumgluconat Calciumgluconat "2care4"
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  100 mg/ml 20 x 10 ml.   3,86
Calciumgluconat Calciumgluconat "B. Braun"
B. Braun Medical
injektionsvæske, opl.  10 % 20 x 10 ml   4,02
Calcium Calcium-Sandoz®
Sandoz
brusetabletter  500 mg 20 stk.  
Calcium Calcium-Sandoz®
Sandoz
brusetabletter  500 mg 100 stk. (5x20)  
Calcium Calcium-Sandoz®
Sandoz
brusetabletter  500 mg 90 stk. (9 x 10)  
Calcium Calcium-Sandoz®
Sandoz
brusetabletter  500 mg 100 stk.  

Referencer

1336. Reid IR, Bolland MJ, Grey A. Effect of calcium supplementation on hip fractures. Osteoporos Int. 2008; 19(8):1119-23, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18286218/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1334. Hofmeyr GJ, Atallah AN, Duley L. Calcium supplementation during pregnancy for preventing hypertensive disordersand related problems. Cochrane Database Syst Rev. 2006; (3), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16855957/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 

1335. van Mierlo LA, Arends LR, Streppel MT et al. Blood pressure response to calcium supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Hypertens. 2006; 20(8):571-80, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16673011/ (Lokaliseret 10. december 2021)

 
 
 
Gå til toppen af siden...