Calciumgluconat "B. Braun"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Hypocalcæmi. Se endvidere Calcium

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning 10%. 1 ml indeholder 9,2 mg (0,23 mmol) calcium (svarende til 100 mg calciumgluconat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 10 ml (2,26 mmol calcium) langsomt i.v. eller dybt i.m.
 • Børn 4-12 år. 0,2-0,5 ml/kg legemsvægt (0,05-0,1 mmol calcium/kg) langsomt i.v. eller som infusion efter fortynding.
 • Børn 3 mdr.-3 år. 0,4-1 ml/kg legemsvægt (0,09-0,23 mmol calcium/kg) langsomt i.v. eller som infusion efter fortynding.

 

Bemærk: 

 • P-calcium bør monitoreres nøje.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Ved nyreinsufficiens, nyresten og hypercalciuri bør behandlingen kun ske under samtidig kontrol af P-calcium og U-calcium.
  • Forsigtighed ved anamnese med nyresten.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi, hyperparatyroidisme, sarkoidose eller andre granulomatøse sygdomme.
 • Kraftig hypercalciuri.

Forsigtighedsregler

 • Hypercalcæmi bør specielt undgås hos patienter i digoxinbehandling.
 • Calcium er uopløseligt i fedtvæv og kan derfor forårsage infiltration med efterfølgende abscesdannelse, vævsinduration og nekrose.

Bivirkninger

Indgift skal foregå langsomt, da der kan ses cirkulatoriske bivirkninger. 

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.

Metalsmag kan forekomme. Calciumsalte er vævsirriterende og kan derfor ved perivenøs injektion give lokale reaktioner, evt. vævsnekrose. 

Interaktioner

 • Ved i.v. indgift af calcium ses øget toksicitet af samtidig indgivet digoxin.
 • Loop-diuretika øger, hvorimod thiaziddiuretika nedsætter calciumudskillelsen.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Især ved for hurtig intravenøs injektion ses kort QT-interval, bradykardi, arytmi, hypotension, shock og hypercalcæmi. 

Farmakodynamik

 • Calcium er et essentielt mineral.
 • Det er nødvendigt for dannelsen og vedligeholdelsen af knoglemassen, for elektrolytbalancen og for den normale funktion af muskelkontraktion, hjertefunktion og blodkoagulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-7,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæsken fortyndes 1:10 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

Infusionsvæsken skal anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 10 % 476936
20 x 10 ml
722,95

Substitution

injektionsvæske, opl. 10 %
Calciumgluconat "2care4" (Parallelimport), Calciumgluconat, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...