Calciumgluconat "B. Braun"

B05BB01
 
 

Anvendelsesområder

Hypocalcæmi. Se endvidere Calcium

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning 10 %. 1 ml indeholder 9,2 mg (0,23 mmol) calcium (svarende til 100 mg calciumgluconat). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. 10 ml (2,26 mmol calcium) langsomt i.v. eller dybt i.m.
 • Børn 4-12 år. 0,2-0,5 ml/kg legemsvægt (0,05-0,1 mmol calcium/kg) langsomt i.v. eller som infusion efter fortynding.
 • Børn 3 mdr.-3 år. 0,4-1 ml/kg legemsvægt (0,09-0,23 mmol calcium/kg) langsomt i.v. eller som infusion efter fortynding.

 

Bemærk: 

 • P-calcium bør monitoreres nøje.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 0-60 ml/min.
  • Ved nyreinsufficiens, nyresten og hypercalciuri bør behandlingen kun ske under samtidig kontrol af P-calcium og U-calcium.
  • Forsigtighed ved anamnese med nyresten.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hypercalcæmi, hyperparatyroidisme, sarkoidose eller andre granulomatøse sygdomme.
 • Kraftig hypercalciuri.

Forsigtighedsregler

 • Hypercalcæmi bør specielt undgås hos patienter i digoxinbehandling.
 • Calcium er uopløseligt i fedtvæv og kan derfor forårsage infiltration med efterfølgende abscesdannelse, vævsinduration og nekrose.

Bivirkninger

Indgift skal foregå langsomt, da der kan ses cirkulatoriske bivirkninger.  

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Vaskulære sygdomme Hypotension

Metalsmag kan forekomme. Calciumsalte er vævsirriterende og kan derfor ved perivenøs injektion give lokale reaktioner, evt. vævsnekrose. 

Interaktioner

 • Ved i.v. indgift af calcium ses øget toksicitet af samtidig indgivet digoxin.
 • Loop-diuretika øger, mens thiaziddiuretika nedsætter calciumudskillelsen.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk substitution. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Især ved for hurtig intravenøs injektion ses kort QT-interval, bradykardi, arytmi, hypotension, shock og hypercalcæmi. 

Farmakodynamik

 • Calcium er et essentielt mineral.
 • Det er nødvendigt for dannelsen og vedligeholdelsen af knoglemassen, for elektrolytbalancen og for den normale funktion af muskelkontraktion, hjertefunktion og blodkoagulation.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 5,5-7,5. 

 

Håndtering 

Tilberedning af infusionsvæske 

Injektionsvæsken fortyndes 1:10 med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske eller isotonisk glucose-infusionsvæske. 

  

Holdbarhed 

Infusionsvæsken skal anvendes umiddelbart. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 10 % 476936
20 x 10 ml
806,75 4,03

Substitution

injektionsvæske, opl. 10 %
Calciumgluconat "2care4" (Parallelimport), Calciumgluconat, injektionsvæske, opl. 100 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...