Folsyre

B03BB

Revideret: 16.09.2021

Den hyppigste årsag til folsyremangel er insufficient kost. Ved ophør med indtagelse af folsyreholdige fødemidler udvikles folsyremangel i løbet af 3-4 måneder. 

Folsyremalabsorption udvikles ved tarmsygdomme, som især omfatter den proksimale del af tyndtarmen. 

Derimod er forstyrrelser i transporten af folsyre sjældne. Profylaktisk folsyretilskud er indiceret ved graviditet på grund af risiko for neuralrørsdefekt sekundær til folsyremangel (2179). Ved hæmolytiske tilstande kan der - afhængig af sværhedsgraden - opstå folsyremangel, hvorfor profylaktisk substitution bør overvejes. 

Anvendelsesområder

  • Diætbetinget folsyremangel og tilstande med folsyremalabsortion.
  • Profylaktisk folsyretilskud ved længerevarende parenteral ernæring.
  • Profylaktisk tilskud ved graviditet og langvarige hæmolytiske tilstande.
  • Profylaktisk tilskud under lavdosisbehandling med methotrexat.

Behandlingsvejledning

Folsyremangel  

Ved folsyremangel gives 5 mg folsyre p.o. 1-3 gange dgl. i 3-4 uger. Hvis der er usikkerhed om tilstedeværelsen af vitamin B12-mangel, kan der gives 0,2-0,4 mg folsyre dgl. Ved vedvarende negativ folsyrebalance gives 0,2-0,4 mg folsyre dgl. 

 

Graviditet 

Ved graviditet (2179) (2871) anbefaler Sundhedsstyrelsen 0,4 mg folsyre dgl. fra planlagt konception og gennem hele 1. trimester (tabl. 0,4 mg findes som kosttilskud).
Kvinder, der har født et barn med neuralrørsdefekt, kvinder, der selv har neuralrørsdefekt, eller kvinder, hvis partner har neuralrørsdefekt, anbefales tilskud af 5 mg folsyre dgl. fra graviditet planlægges til og med graviditetens 2. måned. 

Vedr. patienter i antiepileptisk behandling, se Behandling af gravide

 

Malabsorption
Ved malabsorptionstilstande på grund af tarmsygdomme kan højere fast daglig dosis på 10-15 mg være nødvendig. 

 

Methotrexat 

Tilskud af 1 mg folsyre dgl. kan være indiceret ved lavdosisbehandling med methotrexat. Se endvidere Methotrexat (inflammatoriske reumatiske sygdomme)

 

Medicinsk behandling 

Tilskud af 5 mg folsyre dgl. kan være indiceret ved medicinsk behandling, der kan inducere folsyremangel (fx valproat, carbamazepin eller salazopyrin). 

Folsyre har ingen effekt over for den funktionelle folsyremangeltilstand under højdosisbehandling med sulfamethoxazol med trimethoprim eller behandling med cytostatika som methotrexat. I disse tilfælde må anvendes reducerede folsyreformer som calciumfolinat og levofolsyre. Se endvidere Calciumfolinat (antidoter ved cytostatikabehandling)

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Folsyre Folimet
MediLink
tabletter  1 mg 100 stk.   0,76
Folsyre Folimet
MediLink
tabletter  1 mg 250 stk.   0,65
Folsyre Folimet
MediLink
tabletter  5 mg 100 stk.  
Folsyre Folimet
MediLink
tabletter  5 mg 250 stk  
Folsyre Folsyre "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  5 mg 100 stk. (blister)  
Folsyre Folsyre "Orifarm"
Orifarm Generics
tabletter  5 mg 250 stk.  
Folsyre Folsyre "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  1 mg 100 stk.   0,40
Folsyre Folsyre "Vitabalans"
Vitabalans
tabletter  5 mg 100 stk.  

Referencer

2871. Sundhedsstyrelsen. Graviditet og fødsel: Kost og kosttilskud. 2019; , https://www.sst.dk/da/Viden/Graviditet-og-foedsel/Information-til-gravide/Kost-og-kosttilskud (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2179. WHO. Guideline: Daily iron and folic acid supplementation in pregnant women. 2012; , http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77770/1/9789241501996_eng.pdf (Lokaliseret 11. februar 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...