Folsyre "Vitabalans"

B03BB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Tabl. 1 mg
  Reduktion af bivirkninger og modvirkning af folsyremangel under lavdosisbehandling med methotrexat.
 • Tabl. 5 mg
  Malabsorptionsbetinget og alimentær folsyremangel.
  Forebyggelse af folsyremangel hos gravide.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg (delekærv) eller 5 mg (delekærv) folsyre. 

Doseringsforslag

Forebyggelse af folsyremangel hos gravide 

 • 0,4 mg 1 gang dgl. fra 4 uger før planlagt graviditet til efter 1. trimester (tabl. 0,4 mg findes som kosttilskud).
 • Ved tidligere fødsel af barn med neuralrørsdefekt gives 5 mg dgl.


Folsyremangel 

 • Sædvanligvis 5-15 mg dgl. i 2-3 uger.
 • Derefter evt. vedligeholdelsesbehandling med 0,2-0,4 mg dgl.


Folsyremangel under lavdosisbehandling med methotrexat 

 • Voksne. 1 mg dgl. undtagen på dagen, hvor der tages methotrexat.
 • Børn. 0,25 mg/kg/døgn.
 • Dialysepatienter. 0,5-1 mg.

 

Bemærk: 

 • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan kommes på kold, blød mad.
 • Tabletterne eller knuste tabletter kan oplæmmes i vand.
 • Tabletterne kan tages med eller uden mad.

 

Forsigtighedsregler

 • Doser over 0,4 mg dgl. bør ikke gives uden samtidig indgift af vitamin B12, medmindre vitamin B12-mangeltilstand kan udelukkes.
 • Doser over 1 mg dgl. kan normalisere knoglemarvsfunktionen ved perniciøs anæmi, men ikke de neurologiske symptomer, som kan progrediere og ende som irreversible neurologiske skader.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Visuel forveksling af methotrexat og folsyre, så methotrexat overdoseres. Forgiftning.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Flatulens, Kvalme, Meteorisme
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (hududslæt, hudkløe, dyspnø)
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion

Interaktioner

Anden medicin sammen med Folsyre "Vitabalans"
 • Folsyre kan øge metabolismen og nedsætte plasmakoncentrationen af carbamazepin, phenobarbital og phenytoin, hvilket kan resultere i gennembrudsanfald. Forsigtighed ved opstart af samtidig folsyrebehandling.
 • Phenytoin og de fleste andre antiepileptika kan nedsætte plasmakoncentrationen af folsyre, specielt hos børn.
 • Sulfasalazin kan nedsætte absorptionen af folsyre.
 • Colestyramin/colestipol kan nedsætte absorptionen af folsyre, især hos patienter med bestående fedtmalabsorption, eller hvor dosis er over 24 g. I disse tilfælde anbefales tilskud af folsyre.
 • Methotrexat, sulfonamider og trimethoprim er folsyreantagonister, som hæmmer omdannelsen af folsyre til tetrahydrofolsyre og øger dermed risikoen for folsyremangel.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk tilskud Der er data mange tusinde gravide, som har modtaget folinsyre under graviditeten uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er 40-50 %. Maternelle doser over 1 mg dgl. frarådes. 


Se endvidere

Doping

Ingen restriktioner

Ingen restriktioner 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Folsyre "Vitabalans" påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Folsyre "Vitabalans" påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Folsyre reduceres i organismen og indgår derefter i coenzymer, der er nødvendige for visse transmethyleringsprocesser, bl.a. syntese af deoxyribonukleinsyre og ribonukleinsyre. 

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra mave-tarm-kanalen, men absorptionen er nedsat ved malabsorption eller hurtig tarmpassage.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 30-60 minutter.
 • Folsyre omdannes i organismen til den aktive metabolit calciumfolinat.
 • Calciumfolinat fordeles i alle væv, og halvdelen findes i leveren delvist som depot.
 • Udskilles med galden, men størstedelen reabsorberes.
 • Fjernes ved hæmodialyse.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
tabletter 1 mg, Vitabalans  Delekærv
tabletter 5 mg, Vitabalans  Delekærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 1 mg 383072
100 stk.
99,05 0,99 0,40
(B) tabletter 5 mg 584435
100 stk.
99,05 0,99

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  1 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 8,1 x 8,1
tabletter 5 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.09.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...