Treosulfan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Treosulfan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Trecondi  Medac pulver til infusionsvæske, opl.  1 g
pulver til infusionsvæske, opl.  5 g