Vincristin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Vincristin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Oncovin®  STADA Nordic injektionsvæske, opl.  1 mg/ml