Aluminiumaminoacetat

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Aluminiumaminoacetat:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Alminox® "DAK"  Orifarm Healthcare tyggetabletter  500 mg + 100 mg Magnesiumoxid