Amphotericin B

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Amphotericin B:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
AmBisome® liposomal  Gilead Sciences pulver til konc. til infusionsvæske, disp  50 mg
Fungizone®  Parallelimporteret pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg