Biperiden

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Biperiden:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Akineton®  S.I.T. tabletter  2 mg
tabletter  2 mg
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml