Akineton®

N04AA02
 
 

Anvendelsesområder

 

Bemærk: Parkinsons sygdom fremkaldt af antipsykotika eller metoclopramid behandles primært ved seponering af de præparater, hvis muligt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 2 mg (krydskærv) biperidenhydrochlorid. 

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg biperidenlactat. 

Doseringsforslag

Oralt 

 • Initialt.1 mg 2 gange dgl. langsomt stigende til optimal virkning.
 • Vedligeholdelsesdosis.1-4 mg 3-5 gange dgl.

 

Parenteralt 

 • 2,5 mg i.m./i.v. 2-3 gange dgl.

Seponering

Seponering bør ske gradvist over 4-6 dage. 

Kontraindikationer

 • Fortrinsvis bestemt af den perifere antikolinerge virkning
 • Ubehandlet snævervinklet glaukom
 • Stenose eller obstruktion af mave-tarmkanalen
 • Ileus
 • Megacolon
 • Tardiv dyskinesi.

Forsigtighedsregler

 • Prostatahyperplasi
 • Myasthenia gravis, hos ældre
 • Takykardi
 • Bør ikke anvendes til patienter med lav konfusionstærskel, kognitive forstyrrelser og/eller demens.
 • Den centrale virkning kan fremkalde anfald hos patienter med epilepsi.

 

Risiko for antikolinerg belastning 

Biperiden er et middel med en meget stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning - særligt hos ældre og ved kombination med andre antikolinerge midler.Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, juni 2019.  

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Delirium, Hallucinationer, Konfusion
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Bradykardi
Øjne Akkommodationsbesvær, Glaukom
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Ataksi, Dyskinesier
Psykiske forstyrrelser Dysartri, Eufori, Nervøsitet
Det reproduktive system og mammae Vandladningsbesvær*
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære kramper, Hypotension

* Vandladningssbesvær kan imidlertid udnyttes terapeutisk ved urgeinkontinens hos mænd, et symptom, som forekommer hyppigt ved idiopatisk Parkinsons sygdom (det er dog andre typer antikolinerge præparater, som anvendes. Se evt. Midler mod overaktiv blæresyndrom, urgency og urgency-inkontinens

Interaktioner

 • MAO-hæmmere øger den antikolinerge effekt.
 • Kombination med andre lægemidler med antikolinerg effekt kan forstærke bivirkninger relateret til det centrale eller perifere nervesystem.
 • Antikolinergika kan nedsætte effekten af carbidopa/levodopa pga. forlænget ventrikeltømningstid og deraf følgende øget nedbrydning af disse stoffer i maven.
 • Biperiden kan, som andre centralt virkende lægemidler, øge effekten af alkohol. Kombinationen bør undgås.
 • Biperiden kan modvirke effekten af metoclopramid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Antikolinergikum.
 • Ved Parkinsons sygdom menes kolinerge interneuroner i striatum at være overaktive og denne overaktivitet kan dæmpes med antikolinergika.
 • Antikolinergika kan især dæmpe tremor ved idiopatisk Parkinsons sygdom og ekstrapyramidale bivirkninger (parkinsonisme) ved behandling med antipsykotika.
 • Virkningen indtræder næsten momentant efter parenteral indgift. Virkningsvarighed 2-3 timer.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid 18-24 timer.
 • Oral administration. Biotilgængelighed ca. 30 %.

Indholdsstoffer

Biperidentabletter  2 mgtabletter  2 mg  (2care4) injektionsvæske, opl.  5 mg/ml

Hjælpestoffer

Andre:
Calciumhydrogenphosphat : tabletter 2 mg
Lactose : tabletter 2 mg
Magnesiumstearat : tabletter 2 mg
Natriumlactat : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 5 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 2 mg (kan dosisdisp.) 148452
100 stk. (blister)
129,25 1,29 6,46
(B) tabletter 2 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 394920
100 stk. (blister)
127,90 1,28 6,40
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 198861
5 amp. a 1 ml
65,30 13,06 26,12

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  2 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Krydskærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 28. november 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...