Rabiesvirus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rabiesvirus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Rabipur®  Bavarian Nordic pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte  2,5 IE/dosis