Røde hunde-virus

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Røde hunde-virus:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
M-M-Rvaxpro  MSD pulver og solvens til injektionsvæske, opl., sprøjte Fåresygevirus
Mæslingevirus