Captopril

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Captopril:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Captoinhib  Parallelimporteret tabletter  25 mg
Captopril "Stada"  STADA Nordic tabletter  12,5 mg
tabletter  25 mg
tabletter  50 mg