Cisplatin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Cisplatin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cisplatin "Accord"  Accord konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml
Cisplatin "Ebewe"  Sandoz konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml