Basiliximab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Basiliximab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Simulect®  Novartis pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske  20 mg