Simulect®

L04AC02
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning sammen med anden immunsupprimerende behandling.

Basiliximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsuppressiv behandling ved organtransplantation. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 20 mg basiliximab. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 35 kg. 20 mg som i.v. infusion over 20-30 min. inden for 2 timer før transplantationen. Dosis gentages 4 dage efter transplantationen. 

Børn < 35 kg. Halv voksendosis. 

Forsigtighedsregler

 • Sjældent ses livstruende, akutte (inden for 24 timer) anafylaksilignende reaktioner. Behandling bør derfor ske under forhold, der sikrer observation og evt. akut behandling for sådanne reaktioner.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandling. Effekten af andre vacciner vil formentlig svækkes. 

Bivirkninger

Ingen kendte ud over sjældent (< 1/1.000) forekommende anafylaktisk reaktion. Det må antages, at den immunsuppressive virkning kan medvirke til forekomst af opportunistiske infektioner. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Basiliximab blokerer højaffinitets interleukin-2-receptoren på aktiverede T-celler, hvorved klonal ekspansion hæmmes.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,13 l/kg.
 • Bindes til aktiverede lymfocytter og monocytter/makrofager.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6 


Håndtering 

Tilberedning 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (5 ml sterilt vand) ved forsigtig omrystning.
 • Opløsningen kan gives som bolusinjektion eller opblandes til mindst 50 ml med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Denne opløsning kan indgives som infusion over 20-30 minutter.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. Skal indgives via separat infusionsslange. 


 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved stuetemperatur (højst 25ºC) men bør anvendes umiddelbart.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 076452
1 sæt (Orifarm)
15.755,20 31.510,40
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 522706
1 sæt
13.519,35 27.038,70
 
 

Revisionsdato

02.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...