Simulect®

L04AC02
 
 

Immunsuppressivt virkende middel. Monoklonalt antistof. 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning sammen med anden immunsupprimerende behandling.

Basiliximab bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til immunsuppressiv behandling ved organtransplantation. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske. 1 hætteglas indeholder 20 mg basiliximab. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 35 kg. 20 mg som i.v. infusion over 20-30 min. inden for 2 timer før transplantationen. Dosis gentages 4 dage efter transplantationen. 

Børn < 35 kg. Halv voksendosis. 

Forsigtighedsregler

 • Sjældent ses livstruende, akutte (inden for 24 timer) anafylaksilignende reaktioner. Behandling bør derfor ske under forhold, der sikrer observation og evt. akut behandling for sådanne reaktioner.
 • Vaccination med levende vacciner bør undgås under behandling. Effekten af andre vacciner vil formentlig svækkes. 

Bivirkninger

 • De mest almindelige rapporterede bivirkninger hos voksne efter to-stofs- eller tre-stofs-terapi var obstipation, diarré, kvalme, smerter, urinvejsinfektion, perifert ødem, hypertension, anæmi, hovedpine, hyperkaliæmi, hyperkolesterolæmi, postoperative sårkomplikationer, vægtøgning, forhøjet plasma-kreatinin, hypofosfatæmi og infektion i øvre luftveje.
 • Hos børn efter to-stofs-terapi: Urinvejsinfektion, hypertrikose, rhinitis, pyreksi, hypertension, infektion i øvre luftveje, viral infektion, sepsis og obstipation.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Basiliximab blokerer højaffinitets interleukin-2-receptoren på aktiverede T-celler, hvorved klonal ekspansion hæmmes.  

Farmakokinetik

 • Fordelingsvolumen ca. 0,13 l/kg.
 • Bindes til aktiverede lymfocytter og monocytter/makrofager.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 dage.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning ca. 6. 


Håndtering 

Tilberedning 

 • Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens (5 ml sterilt vand) ved forsigtig omrystning.
 • Opløsningen kan gives som bolusinjektion eller opblandes til mindst 50 ml med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.
 • Denne opløsning kan indgives som infusion over 20-30 minutter.


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre infusionsvæsker eller tilsættes andre farmaka. Skal indgives via separat infusionsslange. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 ºC).
 • Brugsfærdig opløsning er kemisk holdbar i 24 timer ved 2-8 °C eller i 4 timer ved stuetemperatur (højst 25 ºC) men bør anvendes umiddelbart.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 076452
1 sæt (Orifarm)
15.638,20 15.638,20 31.276,40
(BEGR) pulver og solvens til injektions- og infusionsvæske 20 mg 522706
1 sæt
12.438,75 12.438,75 24.877,50
 
 

Revisionsdato

02.07.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...