Eptifibatid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Eptifibatid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Eptifibatid "Accord"  Accord injektionsvæske, opl.  2 mg/ml
infusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml
Integrilin  GSK Pharma injektionsvæske, opl.  2 mg/ml
infusionsvæske, opløsning  0,75 mg/ml