Lopinavir

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Lopinavir:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kaletra  AbbVie filmovertrukne tabletter  200+50 mg Ritonavir
oral opløsning  80 + 20 mg/ml Ritonavir
Lopinavir/Ritonavir "Accord"  Accord filmovertrukne tabletter  200 mg+50 mg Ritonavir