Parecoxib

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Parecoxib:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Dynastat®  Pfizer pulver til injektionsvæske, opl.  40 mg