Peginterferon alfa-2a

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Peginterferon alfa-2a:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Pegasys®  pharma& injektionsvæske, opl. i sprøjte  135 mikrogram
injektionsvæske, opl. i sprøjte  180 mikrogram