Ertapenem

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Ertapenem:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Invanz®  MSD pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  1 g