Daunorubicin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Daunorubicin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Cerubidine®  Parallelimporteret pulver til infusionsvæske, opl.  20 mg
Vyxeos Liposomal  Jazz Pharmaceuticals pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  44 mg/100 mg Cytarabin