Tigecyclin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tigecyclin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Tigecycline "Accord"  Accord pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg
Tygacil®  Pfizer pulver til infusionsvæske, opl.  50 mg