Clofarabin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Clofarabin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Evoltra®  Sanofi konc. til infusionsvæske, opl.  1 mg/ml