Rufinamid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rufinamid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Inovelon®  Eisai filmovertrukne tabletter  100 mg
filmovertrukne tabletter  200 mg
filmovertrukne tabletter  400 mg
oral suspension  40 mg/ml