Dexrazoxan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Dexrazoxan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Savene®  Clinigen pulver og solvens til konc. til injektionsvæske  20 mg/ml