Tocilizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tocilizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
RoActemra  Roche injektionsvæske, opl. i pen  162 mg
injektionsvæske, opl. i sprøjte  162 mg
konc. til infusionsvæske, opl.  20 mg/ml