Roflumilast

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Roflumilast:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Daxas®  AstraZeneca tabletter  250 mikrogram
filmovertrukne tabletter  500 mikrogram