Bendamustin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Bendamustin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Bendamustin "Actavis"  TEVA pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml
Bendamustine "Fresenius Kabi"  Fresenius Kabi pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml
Bendamustinhydrochlorid "Accord"  Accord pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml
Bendamustinhydrochlorid "Intas"  Accord
Levact  Mundipharma pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml