Histaminhydrochlorid

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Histaminhydrochlorid:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Ceplene  Laboratoires Delbert injektionsvæske, opl.  0,5 mg/ 0,5 ml