Amifampridin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Amifampridin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Firdapse®  SERB SA tabletter  10 mg