Pirfenidon

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Pirfenidon:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Esbriet  Roche filmovertrukne tabletter  267 mg
filmovertrukne tabletter  801 mg
Pirfenidone "Sandoz"  Sandoz filmovertrukne tabletter  267 mg
filmovertrukne tabletter  801 mg