Tafamidis

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Tafamidis:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Vyndaqel  Pfizer bløde kapsler  20 mg
bløde kapsler  61 mg