Rekombinant humant hyaluronidase

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Rekombinant humant hyaluronidase:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
HyQvia  Takeda Pharma infusionsvæske, opløsning  100 mg/ml Humant normalt immunglobulin