HyQvia

J06BA01
 
 

Humant normalt immunglobulin og rekombinant humant hyaluronidase (produceret i hamsterovarieceller) til subkutan anvendelse. Immunglobulinet er  udvundet af plasma fra raske voksne. 
Virusinaktiveret. 

Anvendelsesområder

Substitutionsterapi ved: 

 • Primære immundefektsyndromer med nedsat antistofproduktion.
 • Sekundære immundefekter (SID) hos patienter med svære eller recidiverende infektioner, ineffektiv antimikrobiel behandling og enten påvist specifikt antistofsvigt (PSAF*) eller serum-IgG-værdi < 4 g/l.

* PSAF: Manglende evne til at opnå mindst én stigning til det dobbelte i IgG-antistoftiter for pneumokok polysaccharid- og polypeptid antigen-vacciner. 

Dispenseringsform

1 enhed består af 2 hætteglas: 

 • 1 hætteglas med immunglobulinopløsning
 • 1 hætteglas med rekombinant humant hyaluronidase-opløsning.
 • Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 100 mg humant normalt immunglobulin. 1 hætteglas indeholder 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml eller 300 ml.
 • Rekombinant humant hyaluronidase opløsning. 1 hætteglas indeholder tilsvarende 1,25 ml, 2,5 ml, 5 ml, 10 ml eller 15 ml.

 

Se produktresumé/indlægsseddel vedr. håndtering. 

 

Doseringsforslag

Voksne og børn 

 • Primær immundefekt
  • 400-800 mg/kg legemsvægt s.c. hver 2.-4. uge.
 • Sekundær immundefekt
  • 200-400 mg/kg legemsvægt s.c. hver 3.-4. uge.

 

Bemærk: 

 • Se Egenskaber, håndtering og holdbarhed vedr. indgivelse af først rekombinant humant hyaluronidase og derefter immunglobulin.
 • Initialt kan gives højere dosering af IgG for at nå steady-state.
 • Dosis justeres for at vedligeholde en koncentration af cirkulerende IgG > 8 g/l.
 • Gives subkutant og bedst som administration med pumpe.
 • ikke gives i.v. eller i.m.

Forsigtighedsregler

 • Ved kendt IgA-mangel skal adrenalininjektionsvæske 0,1 % være parat i tilfælde af anafylaktisk shock.
 • Patienter med eksisterende risiko for tromboemboliske komplikationer.
 • Administration af immunglobulin kan i en periode på mindst 6 uger og op til 3 måneder påvirke virkningen af levende svækkede virusvacciner som mæslinger, røde hunde, fåresyge og varicella.
  Efter administration af dette produkt bør der være et interval på 3 måneder før vaccination med
  levende svækkede virusvacciner. I tilfælde af mæslinger kan denne påvirkning vare i op til 1 år.
  Derfor bør patienter, der modtager mæslingevaccine, have kontrolleret deres antistofstatus.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Temperaturstigning
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Vaginal kløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Meteorisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kuldegysninger
Immunsystemet Urticaria
Undersøgelser Positiv Coombs' test
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Migræne, Svimmelhed
Det reproduktive system og mammae Genitalt ødem
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt, Makulopapuløst hududslæt, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifere ødemer
Sjældne (0,01-0,1 %)
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Brændende fornemmelse
Nervesystemet Paræstesier
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Hypersensitivitet
Infektioner og parasitære sygdomme Influenzalignende symptomer
 • Efter subkutan indgivelse af immunglobuliner er også anafylaktisk reaktion, tremor, takykardi, hypotension, rødme, bleghed, kuldefornemmelse, dyspnø, oral paræstesi, angioødem, allergisk dermatitis, rigiditet og forhøjede levertransaminaser.
 • Ved anvendelse af immunglobulin 10 % intravenøst er i sjældne tilfælde set aseptisk meningitissyndrom, tromboemboliske komplikationer og akut nyresvigt. Dette kan også forekomme ved subkutan/intramuskulær administration.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for omkring 200 1. trimester-eksponerede (totalt for parenteral administration) uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Humant fysiologisk molekyle. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Doping

Restriktioner

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Farmakodynamik

 • Humant normalt immunglobulin udøver den terapeutiske virkning.
 • Rekombinant humant hyaluronidase er et enzym, der ved hydrolyse af hyaluronan midlertidigt forøger bindevævets permeabilitet. Ved indgivelse af hyaluronidase inden immunglobulin opnås således hurtigere dispersion og absorption af immunglobulin.
 • Bindevævets permeabilitet normaliseres i løbet af 24-48 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-5 dage.
 • Plasmahalveringstid 6-9 uger.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 

 • Immunglobulinopløsning: pH 4,6-5,1.
 • Rekombinant humant hyaluronidase-opløsning: pH 6,5-8,0.

 

IgA-indhold 

IgA ≤ 140 mikrogram/ml. 

 

Håndtering 

 • Hætteglassene må ikke omrystes.
 • Indholdet i de to hætteglas må ikke blandes.
 • Først indgives hele indholdet i hætteglasset med rekombinant humant hyaluronidase med en infusionshastighed på 1-2 ml/min.
 • Gennem samme kanyle indgives derefter beregnet mængde immunglobulin-opløsning. Se produktresumé vedr. anbefalet infusionshastighed.
 • Se yderligere information om indgivelse i medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion
ikke blandes med andre lægemidler eller infusionsvæsker.  

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 458577
25 ml
1.832,45 73,30
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 117354
50 ml
3.648,05 72,96
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 134421
100 ml
7.279,25 72,79
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 372646
200 ml
14.541,65 72,71
(B) infusionsvæske, opløsning 100 mg/ml 042195
300 ml
21.804,05 72,68

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

01.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...