Trastuzumab emtansin

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Trastuzumab emtansin:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Kadcyla  Roche pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  160 mg