Peginterferon beta-1a

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Peginterferon beta-1a:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Plegridy  Biogen injektionsvæske, opl. i pen  63/94 mikrogram
injektionsvæske, opl. i pen  125 mikrogram
injektionsvæske, opl. i sprøjte  125 mikrogram