Levosimendan

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Levosimendan:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Levosimendan "Kalceks"  Kalceks konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml
Simdax®  Orion Pharma konc. til infusionsvæske, opl.  2,5 mg/ml