Mepolizumab

Følgende præparater indeholder indholdsstoffet Mepolizumab:
Præparat Dispenseringsform/styrke Andre indholdsstoffer
Nucala®  GSK Pharma pulver til injektionsvæske, opl.  100 mg